برمو رو چطور ارزیابی میکنید؟
(20%) 1
بد
(20%) 1
متوسط
(0%) 0
خوب
(20%) 1
عالی
(40%) 2
نظری ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 5